Objekt i veprimtarise eshte ofrimi I sherbimeve ne fushen e bareve, restoranteve, piceri, hoteleri etj. Shoqeria eshte krijuar ne 02 Mars 2007 me Vendim Gjykate Lushnje Nr 88. Vendodhja kryesore e shoqerise eshte Kompleksi "Tri Kolonat" (Bar-Restorant -Piceri).